Παραδοσιακό χορευτικό

Ο χορός είναι πολιτισμός. Έτσι κρατάμε ζωντανή την ιστορία μας. Στο τμήμα διδάσκονται όλοι οι ποντιακοί χοροί. Αυτή τη στιγμή διδάσκονται σε τμήματα μεικτά τα οποία είναι χωρισμένα ανά ηλικία, ξεκινώντας από παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών μέχρι και τμήμα ενηλίκων έως και εξήντα ετών.


Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά, τα Ρωμαίικα τη Πόντονος
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά
τα Ρωμαίικα τη Πόντονος