Σύγχρονος χορός

Στο σύλλογο μας διδάσκονται και μαθήματα σύγχρονου χορού εμπνευσμένα από διάφορα συστήματα. Ο σύγχρονος χορός μαθαίνει την πειθαρχία, την αυτοσυγκέντρωση και τον τρόπο να εκφράζεται ο μαθητής.


Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά, τα Ρωμαίικα τη Πόντονος
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά
τα Ρωμαίικα τη Πόντονος