Κατάλογος παλαιών βιβλίων της Αργυρούπολης του Πόντου

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Βρέθηκαν 972 βιβλία σε 39 σελίδες. Προβολή σελίδας 7 από 39

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΤΟΣ
151 Opera omnia  Dionysius Halicarnasseus    4ος  Caroli Tauchnitii  1829 
152 Operum Hippocratis  Ιπποκράτης ο Κείος    1ος  Iuntas  1588 
153 Operum Hippocratis  Ιπποκράτης ο Κείος    2ος  Iuntas  1588 
154 Orationes  Ισοκράτης    1ος  B. G. Teubneri  1879 
155 Orationes  Ισοκράτης    2ος  B. G. Teubneri  1879 
156 Orphica – Hymni – Carmen de Hero et Leandro – Hymni et epigrammata  Ορφέας – Πρόκλος – Μουσαίος – Καλλίμαχος      Caroli Tauchnitii  1829 
157 Patrologiae       65ος  J.-P. Migne  1858 
158 Persae  Αισχύλος      Librariae Hahnianae  1830 
159 Physicorum libri VIII  Αριστοτέλης      Caroli Tauchnitii  1831 
160 Pindari carmina  Dissenius, Ludolphus    2ος  Gothae et Erfordiae  1847 
161 Pindari carmina  Πίνδαρος      Caroli Tauchnitii  1829 
162 Platonis opera  Πλάτων      χ. ε.  1787 
163 Platonis opera  Πλάτων    5ος  Caroli Tauchnitii  1829 
164 Platonis opera  Πλάτων    4ος  Typographia Societatis  1783 
165 Platonis opera  Πλάτων    2ος  Caroli Tauchnitii  1829 
166 Platonis opera  Πλάτων    3ος  Caroli Tauchnitii  1829 
167 Platonis opera  Πλάτων    6ος  Typographia Societatis  1784 
168 Platonis opera  Πλάτων    3ος  Typographia Societatis  1782 
169 Platonis opera  Πλάτων    10ος  Typographia Societatis  1787 
170 Platonis opera  Πλάτων    5ος  Typographia Societatis  1784 
171 Platonis opera  Πλάτων    7ος  Typographia Societatis  1785 
172 Platonis opera  Πλάτων    8ος  Typographia Societatis  1785 
173 Platonis opera  Πλάτων    9ος  Typographia Societatis  1786 
174 Platonis opera  Πλάτων    2ος  Typographia Societatis  1782 
175 Plutarchi opera   Πλούταρχος    6ος  χ. ε.   
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά, τα Ρωμαίικα τη Πόντονος
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά
τα Ρωμαίικα τη Πόντονος