Κατάλογος παλαιών βιβλίων της Αργυρούπολης του Πόντου

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Βρέθηκαν 972 βιβλία σε 39 σελίδες. Προβολή σελίδας 39 από 39

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΤΟΣ
951 Φιλίστωρ      4ος  Χ. Νικολαΐδης  1863 
952 Φιλίστωρ       1ος  Χ. Νικολαΐδης  1861 
953 Φιλολογικά πάρεργα        Χ. Νικολαΐδης  1865 
954 Φιλολογική και κριτική ιστορία  Κοντογόνης, Κωνσταντίνος    1ος  Στυλιανός Κ. Βλαστός  1851 
955 Φιλοσοφικαί μελέται περί Χριστιανισμού  Νικολάου, Αύγουστος  2η  2ος  Αντώνιος Τερζάκης  1864 
956 Φοίνισσαι  Ευριπίδης      Firmin Didot  1813 
957 Φυσική θεολογία και Χριστιανική ηθική  Βάμβας, Νεόφυτος      Ιωάννης Κ. Λαγουδάκης  1893 
958 Φυσική πειραματική  Βαρδαλάχος, Κωνσταντίνος      Leopold Ground  1812 
959 Φυσικής ακροάσεως  Κορυδαλλεύς, Θεόφιλος      χ. ε., έκδοση μάλλον του 18ου αιώνα   
960 Χαρακτηρισμός της Λατινικής γλώσσης  Weise, Oscar  3η    Π.Δ. Σακελλάριος  1905 
961 Χιτοπαδάσσα  Visnusarman      Γ. Χαρτοφύλακας  1851 
962 Χρηστομάθεια      3ος  Ι. Λαζαρίδης  1847 
963 Χρηστομάθειαι        Iacobum Schust  1742 
964 Χριστιανικά κείμενα        χ. ε.   
965 Χριστιανικά κείμενα        Michiel’ Angelo Barboni, χ. χ.   
966 Χρονικόν  Ζωναράς, Ιωάννης    2ος  Bartholomaei Javarina  1729 
967 Χρονικόν  Ζωναράς, Ιωάννης    1ος  Bartholomaei Javarina  1729 
968 Ψαλμοί        χ. ε.   
969 Ωγυγία  Σταγειρίτης, Αθανάσιος    4ος  Zweck J. B.  1818 
970 Ωγυγία  Σταγειρίτης, Αθανάσιος    2ος  Zweck J. B.  1816 
971 Ωγυγία  Σταγειρίτης, Αθανάσιος    1ος  Zweck J. B.  1815 
972 Ωγυγία  Σταγειρίτης, Αθανάσιος    5ος  Zweck J. B.  1820 
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά, τα Ρωμαίικα τη Πόντονος
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά
τα Ρωμαίικα τη Πόντονος