Κατάλογος παλαιών βιβλίων της Αργυρούπολης του Πόντου

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Βρέθηκαν 972 βιβλία σε 39 σελίδες. Προβολή σελίδας 38 από 39

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΤΟΣ
926 Του της εγκυκλοπαιδικής βάσεως θησαυρού        Ιωάννης Πέτρος  1659 
927 Του της εγκυκλοπαιδικής βάσεως θησαυρού        χ. ε.   
928 Τουρκοκρατούμενη Ελλάς        χ. ε.   
929 Τριώδιον        Φοίνικας  1856 
930 Τριώδιον        χ. ε.   
931 Τρόπαιον        Antonio Pichler  1797 
932 Τρόπαιον της Ορθοδόξου Πίστεως  Μανουήλ, Αντώνιος      χ. ε.   
933 Τυπικόν        Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως  1888 
934 Των Αγίων Αποστόλων αι Πράξεις και Επιστολαί        Νικόλαος Γλυκύς  1806 
935 Των εις εαυτόν βιβλία ΙΒ’  Marcus, Aurelius Antoninus      J. Μ. Eberhart  1816 
936 Των Επικτήτου διατριβών  Αρριανός, Φλάβιος    1ος  Κ. Eberhart  1827 
937 Των Επικτήτου διατριβών  Αρριανός, Φλάβιος    2ος  K. Eberhart  1827 
938 Των ευρισκομένων  Ιωάννης ο Χρυσόστομος    8ος  Collegio Regali  1612 
939 Των κωνικών τομών αναλυτική πραγματεία  Kaille      Franz Anton Schramble  1803 
940 Των μαθηματικών στοιχείων  Σέγνερος, Ιωάννης, Ανδρ.      Breitkopf  1767 
941 Των μεταμορφώσεων  Ovidius, Publius Naso    2ος  Νικόλαος Γλυκύς  1798 
942 Των μεταμορφώσεων  Ovidius, Publius Naso    1ος  Νικόλαος Γλυκύς  1798 
943 Υπόμνημα περί του Γραίκικου νοσοκομείου των Επτά Πύργων  Πασπάτης, Α. Γ.      Λάζαρος Βιλαράς  1862 
944 Υπόμνημα σύντομον και ζητήματα εις την περί ουρανού πραγματεία  Κορυδαλλεύς, Θεόφιλος      χ. ε., έκδοση μάλλον του 18ου αιώνα   
945 Υπόμνημα της νήσου Ψαρών  Νικόδημος, Κωνσταντίνος    2ος  Δ. Α. Μαυρομμάτης  1862 
946 Υπόμνημα της νήσου Ψαρών  Νικόδημος, Κωνσταντίνος    1ος  Δ. Α. Μαυρομμάτης  1862 
947 Υπομνήματα  Σιμπλίκιος      Aldus Manutius  1526 
948 Υπομνήματα  Σιμπλίκιος      Aldus Manutius  1526 
949 Φιλιππικοί  Δημοσθένης    1ος  Κορομηλάς και Πασπάλλης  1848 
950 Φιλίστωρ      2ος  Χ. Νικολαΐδης  1862 
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά, τα Ρωμαίικα τη Πόντονος
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά
τα Ρωμαίικα τη Πόντονος