Κατάλογος παλαιών βιβλίων της Αργυρούπολης του Πόντου

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Βρέθηκαν 972 βιβλία σε 39 σελίδες. Προβολή σελίδας 32 από 39

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΤΟΣ
776 Περί του Πελοποννησιακού πολέμου  Θουκυδίδης    1ος  Νικόλαος Γλυκύς  1802 
777 Περί του Πελοποννησιακού πολέμου  Θουκυδίδης     3ος  Schramble Janne  1805 
778 Περί των καθ΄ εαυτόν έπη Διών παροξύνει λεληθότως ημάς Ιερός τον εν Χριστώ βίον   Γρηγόριος ο Θεολόγος ο Ναζιανζηνός      χ. ε.   
779 Περί των Κανόνων των Αγίων Αποστόλων        χ. ε.   
780 Περί των Ο΄, ερμηνευτών της Παλαιάς Θείας Γραφής  Κωνσταντίνος    3ος  Μελαχούρος και Καραμπίνος  1846 
781 Περί των Ο΄, ερμηνευτών της Παλαιάς Θείας Γραφής  Κωνσταντίνος    4ος  Καραμπίνος και Βάφας  1849 
782 Περί των Ο΄, ερμηνευτών της Παλαιάς Θείας Γραφής  Κωνσταντίνος    2ος  Καραμπίνος και Βάφας  1849 
783 Περί υπάρξεως και αθανασίας ψυχής  Γρηγόριος      Εμπορικό Τυπογραφείο  1875 
784 Περί ύψους  Λογγίνος, Διονύσιος  2η    χ. ε.  1732 
785 Περιήγησις του νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα   Bartholomeo    7ος  Ιωάννης Σνειρέρος  1819 
786 Περιήγησις του νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα   Bartholomeo    6ος  Ιωάννης Σνειρέρος  1819 
787 Περιήγησις του νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα  Bartholomeo    6ος  Ιωάννης Σνειρέρος  1819 
788 Περιήγησις του νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα  Bartholomeo    1ος  Ιωάννης Σνειρέρος  1819 
789 Περιήγησις του νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα  Bartholomeo    2ος  Ιωάννης Σνειρέρος  1819 
790 Περιήγησις του νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα  Bartholomeo    4ος  Ιωάννης Σνειρέρος  1819 
791 Περιήγησις του νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα  Bartholomeo    3ος  Ιωάννης Σνειρέρος  1819 
792 Περιήγησις του νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα  Bartholomeo    2ος  Ιωάννης Σνειρέρος  1819 
793 Πικρά η αληθεία  Ραπτάρχος, Ιωάννης Μ.      Ο Βύζας  1860 
794 Ποίημα καρκινικόν  Πάμπερις, Αμβρόσιος      Γεώργιος Βενδώτος  1802 
795 Ποίημα καρκινικόν  Πάμπερις, Αμβρόσιος      Γεώργιος Βενδώτος  1802 
796 Ποίησις Ομήρου  Πορφύριος ο Τύριος      Io. Hervagium  1551 
797 Πολιορκητικόν υπόμνημα  Αινείας, ο Τακτικός      Hieronymum Drovart  1609 
798 Πολιτικών  Αριστοτέλης      J. M. Eberhart  1821 
799 Πραγματεία   Γρηγόριος      Κορομηλάς και Πασπάλλης  1860 
800 Πραγματεία εις τα του Αριστοτέλους περί γενέσεως και φθοράς  Αλέξανδρος ο Βυζάντιος      χ. ε.   
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά, τα Ρωμαίικα τη Πόντονος
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά
τα Ρωμαίικα τη Πόντονος