Κατάλογος παλαιών βιβλίων της Αργυρούπολης του Πόντου

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Βρέθηκαν 972 βιβλία σε 39 σελίδες. Προβολή σελίδας 25 από 39

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΤΟΣ
601 Κύρου Παιδεία   Ξενοφών      χ. ε.   
602 Κυψέλη  Κανδηλάπτης – Κάνις, Γεώργιος Θ.    1ος  χ. ε.  1913 
603 Κώδιξ πολιτικός του Πριγκιπάτου της Μολδαβίας        Ελληνικό Τυπογραφείο Ιασίου  1816 
604 Κώδιξ του πάνσεπτου και περίβλεπτου Ναού Ιωάννου Προδρόμου        χ. ε.   
605 Κώδιξ του πάνσεπτου και περίβλεπτου Ναού της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου        Νικόλαος Γλυκύς  1860 
606 Κωμωίδιαι  Αριστοφάνης    1ος  Libraria Weidmannia  1794 
607 Κωμωίδιαι  Αριστοφάνης    2ος  Libraria Weidmannia  1794 
608 Λαοκόων  Lessing, Gotthold Ephraim       Σακελλαρίου  1902 
609 Λατινική γραμματική        χ. ε.   
610 Λεξικό εγκείμεναι τοις Αγίοις Ευαγγελίοις        χ. ε.   
611 Λεξικό της Ελληνικής γλώσσας      1ος  χ. ε.   
612 Λεξικόν  Σουίδας      Aldus Manutius  1514 
613 Λεξικόν  Δούκας, Νεόφυτος    10ος  Schramble Janne  1806 
614 Λεξικόν Ελληνικόν  Γαζής, Άνθιμος    1ος  Μιχαήλ Γλυκύς  1809 
615 Λεξικόν Ελληνικόν  Γαζής, Άνθιμος    2ος  Μιχαήλ Γλυκύς  1812 
616 Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας      5ος  Βουτυράς Σ. Ι.  1888 
617 Λεξικόν Λατινοελληνικόν  Ulrichs, Henrico Nicolao      Βασιλικό Τυπογραφείο  1843 
618 Λεξικόν των ενδόξων ανδρών   Καραβίας Γρίβας, Νικόλαος     2ος  Αθηνά  1842 
619 Λεξικόν των ενδόξων ανδρών   Καραβίας Γρίβας, Νικόλαος    1ος  Τυπογραφείο Παναγίου Τάφου  1841 
620 Λεξικόν των ενδόξων ανδρών   Καραβίας Γρίβας, Νικόλαος    1ος  Τυπογραφείο Παναγίου Τάφου  1841 
621 Λόγοι  Γρηγόριος ο Θεολόγος ο Ναζιανζηνός      χ. ε.   
622 Λόγοι  Δημοσθένης    4ος  Caroli Tauchnitii  1844 
623 Λόγοι  Joseph of Velaine      χ. ε., μάλλον του 18ου αιώνα   
624 Λόγοι  Ιωάννης ο της Κλίμακος      χ. ε.   
625 Λόγοι  Δημοσθένης    3ος  Caroli Tauchnitii  1844 
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά, τα Ρωμαίικα τη Πόντονος
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά
τα Ρωμαίικα τη Πόντονος