Κατάλογος παλαιών βιβλίων της Αργυρούπολης του Πόντου

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Βρέθηκαν 972 βιβλία σε 39 σελίδες. Προβολή σελίδας 24 από 39

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΤΟΣ
576 Κανόνες  Ιωάννης ο Δαμασκηνός      χ. ε.  1765 
577 Κανόνες        χ. ε.   
578 Κανόνες Εκκλησιαστικοί εξηγημένοι        χ. ε.   
579 Κανονικόν        Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, χ. χ.   
580 Κανονισμός στρατιωτικής προπαιδεύσεως        Εθνικό Τυπογραφείο  1938 
581 Κανονισμός της εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικής Φιλομούσου Εταιρείας «Η Πάλλας»        Βουτυράς Σ. Ι.  1874 
582 Κείμενα αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας        χ. ε.   
583 Κείμενα αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας        χ. ε.   
584 Κείμενα αρχαίας Ελληνικής ποίησης        χ. ε., έκδοση μάλλον του 16ου αιώνα   
585 Κείμενα διάφορα εξ αρχαίων συγγραφέων  Ευριπίδης, Σοφοκλής, Ησίοδος       χ. ε.   
586 Κείμενα διάφορα εξ αρχαίων συγγραφέων        χ. ε.  1714 
587 Κείμενα διάφορα εξ αρχαίων συγγραφέων        χ. ε., 1  1674 
588 Κεφάλαια παραινετικά  Αγαπητός      χ. ε.   
589 Κεφάλαια συλλογιστικά της αιρέσεως των ακινδωνιατών  Μάρκος ο Ευγενικός      χ. ε.   
590 Κήπος χαρίτων  Νικόδημος ο Αγιορείτης      Νικόλαος Γλυκύς  1819 
591 Κλεις επιστημονική        χ. ε.   
592 Κοσμογραφίας μαθήματα  Βάφας, Χ.      Σηλυβριώτης και Βάφας  1866 
593 Κρητηίς  Αντωνιάδης, Αντώνιος Ιω.      Κ. Αντωνιάδης  1868 
594 Κυριακοδρόμιον  Θεοτόκης, Νικηφόρος  3η  2ος  Στυλιανός Κ. Βλαστός  1854 
595 Κυριακοδρόμιον  Θεοτόκης, Νικηφόρος  3η  1ος  Στυλιανός Κ. Βλαστός  1854 
596 Κυριακοδρόμιον  Θεοτόκης, Νικηφόρος    1ος  Αγιωτάτη Σύνοδος  1837 
597 Κυριακοδρόμιον  Θεοτόκης, Νικηφόρος    2ος  Αγιωτάτη Σύνοδος  1837 
598 Κυριακοδρόμιον  Θεοτόκης, Νικηφόρος    1ος  χ. ε.   
599 Κυριακοδρόμιον  Θεοτόκης, Νικηφόρος    2ος  Ανδρέας Κορομηλάς  1840 
600 Κύρου Ανάβασις  Ξενοφών  4η    B. G. Teubneri  1869 
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά, τα Ρωμαίικα τη Πόντονος
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά
τα Ρωμαίικα τη Πόντονος