Κατάλογος παλαιών βιβλίων της Αργυρούπολης του Πόντου

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Βρέθηκαν 972 βιβλία σε 39 σελίδες. Προβολή σελίδας 22 από 39

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΤΟΣ
526 Ιλιάς  Όμηρος    12ος  Hirsfeld  1819 
527 Ιλιάς  Όμηρος    10ος  Hirsfeld  1819 
528 Ιλιάς  Όμηρος  1ος    Μιχαήλ Ι. Σαλιβέρος, χ. χ.   
529 Ιλιάς  Όμηρος    11ος  Hirsfeld  1819 
530 Ιλιάς  Όμηρος      χ. ε.  1695 
531 Ιλιάς  Όμηρος    8ος  Hirsfeld  1818 
532 Ιλιάς  Όμηρος    13ος  χ. ε.   
533 Ιλιάς  Όμηρος    6ος  χ. ε.   
534 Ιλιάς  Όμηρος    9ος  Hirsfeld  1819 
535 Ιλιάς  Όμηρος      χ. ε.   
536 Ιλιάς  Όμηρος    10ος  Hirsfeld  1819 
537 Ινδικών μεταφράσεων πρόδρομος        Νικόλαος, Αγγελίδης  1845 
538 Ιστορία  Δοσίθεος      χ. ε.  1715 
539 Ιστορία  Δοσίθεος      χ. ε.   
540 Ιστορία Ελληνικού Έθνους  Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος      χ. ε.   
541 Ιστορία συνοπτική της Ελληνικής και Ρωμαϊκής φιλολογίας  Tregder, P. H.      Εμ. Αντωνιάδης  1852 
542 Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας  Keitly, Tomas  5η    Κ. Αντωνιάδης  1850 
543 Ιστορία της Ιταλικής λογοτεχνίας  Gaspar, Adolph    2ος  Π.Δ. Σακελλάριος  1903 
544 Ιστορία της Ιταλικής παλιγγενεσίας  Bertolini, Francesco    1ος  Π.Δ. Σακελλάριος  1901 
545 Ιστορία της παρ΄ Έλλησι φιλοσοφίας  Sueglery, Albert      Χ. Νικολαΐδης  1867 
546 Ιστορία της πόλεως Αθηνών  Gregorovius, Ferdinand    2ος  Π.Δ. Σακελλάριος  1904 
547 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους  Παπαρρηγόπουλος, Κ.    4ος  χ. ε.   
548 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους  Παπαρρηγόπουλος, Κ.    4ος  Νικήτας Πάσσαρης  1871 
549 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους  Παπαρρηγόπουλος, Κ.    2ος  Πάσσαρης και Καναριώτης  1862 
550 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους  Παπαρρηγόπουλος, Κ.  2η  2ος  Ανέστης Κωνσταντινίδης  1886 
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά, τα Ρωμαίικα τη Πόντονος
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά
τα Ρωμαίικα τη Πόντονος