Κατάλογος παλαιών βιβλίων της Αργυρούπολης του Πόντου

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Βρέθηκαν 972 βιβλία σε 39 σελίδες. Προβολή σελίδας 16 από 39

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΤΟΣ
376 Εις διαφόρους των Αγίων Γραφών περικοπάς  Ιωάννης ο Χρυσόστομος      χ. ε.   
377 Εις την εαυτόν βίβλον  Λουκιανός ο Σαμοσατεύς      Peter Braubach  1535 
378 Εις το περί γενέσεως και φθοράς – Εις τα μετεωρολογικά – Περί μίξεως   Ιωάννης Ζ’ ο Γραμματικός Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς      Aldus Manutius  1514 
379 Εις φιλοσοφίαν προδιοίκησης  Ιγνάτιος      χ. ε.  1699 
380 Εισαγωγή εις την Ορθόδοξον Θεολογίαν  Μακάριος      Δ. Ειρηνίδης  1861 
381 Εισαγωγή εις την Φιλοσοφίαν  Gravesande,       Τυπογραφείο της Κοινότητας  1805 
382 Εισαγωγική έκθεσις  Άνθιμος      Σεβάσμια Μονή Συναγώβου  1699 
383 Εισαγωγικής επιτομής βιβλίον πρώτον  Βλεμμύδης, Νικηφόρος      χ. ε.  1680 
384 Έκθεσις κατ΄ επιτομήν της λογικής πραγματείας   Κορυδαλλεύς, Θεόφιλος      χ. ε.   
385 Έκθεσις περί επιστολικών τύπων  Κορυδαλλεύς, Θεόφιλος      χ. ε.   
386 Έκθεσις ρητορικών τινών κανόνων        χ. ε.   
387 Έκθεσις συνοπτική Αριθμητικής, Άλγεβρας και Χρονολογίας  Μπαλάνος, Κοσμάς Βασιλόπουλος      Μαρκ. Πούλιος  1798 
388 Έκθεσις της καταστάσεως της Μ. του Γένους Σχολής  Αναστασιάδης, Ιωάννης      Ανατολικός Αστέρας  1877 
389 Εκκλησιαστικά βιβλία        χ. ε.   
390 Εκκλησιαστική αλήθεια      1ος  Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως  1885 
391 Εκκλησιαστική ιστορία  Μελέτιος    2ος  Iosipos Baumeister  1783 
392 Εκκλησιαστική ιστορία  Βαφείδης, Φιλάρετος     2ος  Βουτυράς Σ. Ι.  1886 
393 Εκκλησιαστική ιστορία  Μελέτιος    3ος  Iosipos Baumeister  1784 
394 Εκκλησιαστική ιστορία  Μελέτιος    1ος  Iosipos Baumeister  1783 
395 Εκκλησιαστική ιστορία  Βαφείδης, Φιλάρετος    1ος  Βουτυράς Σ. Ι.  1884 
396 Εκκλησιαστική ιστορία  Μελέτιος    1ος  Iosipos Baumeister  1783 
397 Εκκλησιαστική ιστορία  Μελέτιος    3ος  Iosipos Baumeister  1784 
398 Εκλογή από διαφόρων βιβλίων        Έκδοση σε αραβικό χαρτί, 1330-  1340 
399 Ελληνικά  Ξενοφών      χ. ε.   
400 Ελληνικά  Ξενοφών  3η    B. G. Teubneri  1870 
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά, τα Ρωμαίικα τη Πόντονος
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά
τα Ρωμαίικα τη Πόντονος