Κατάλογος παλαιών βιβλίων της Αργυρούπολης του Πόντου

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Βρέθηκαν 972 βιβλία σε 39 σελίδες. Προβολή σελίδας 14 από 39

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΤΟΣ
326 Διήγησις περί του Αγίου Αποστόλου Παύλου        χ. ε.   
327 Δογματική Θεολογία της Ορθοδόξου Καθολικής και Ανατολικής Εκκλησίας  Αντώνιος      Χ. Νικολαΐδης  1858 
328 Δουργά        Γ. Χαρτοφύλακας  1853 
329 Δράματα σωζόμενα  Αισχύλος    2ος  Αδελφοί Περρή  1896 
330 Έγγραφα μεταξύ της Υ. Πύλης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου        χ. ε.   
331 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων    2η  9ος  Κωνσταντίνος Γκαρπόλας  1840 
332 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων      9ος  Zweck J. B.  1813 
333 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων    2η  6ος  Κωνσταντίνος Γκαρπόλας  1840 
334 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων      12ος  Anton v. Haykul  1814 
335 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων    2η  5ος  Κωνσταντίνος Γκαρπόλας  1840 
336 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων    2η  7ος  Κωνσταντίνος Γκαρπόλας  1840 
337 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων    2η  10ος  Κωνσταντίνος Γκαρπόλας  1840 
338 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων    2η  4ος  Κωνσταντίνος Γκαρπόλας  1839 
339 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων    2η  4ος  Κωνσταντίνος Γκαρπόλας  1839 
340 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων      12ος  Anton v. Haykul  1814 
341 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων      9ος  Zweck J. B.  1813 
342 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων    2η  9ος  Κωνσταντίνος Γκαρπόλας  1840 
343 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων      8ος  Zweck J. B.  1812 
344 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων      7ος  Zweck J. B.  1814 
345 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων    2η  10ος  Κωνσταντίνος Γκαρπόλας  1840 
346 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων    2η  7ος  Κωνσταντίνος Γκαρπόλας  1840 
347 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων    2η  2ος  Κωνσταντίνος Γκαρπόλας  1839 
348 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων      6ος  χ. ε.  1814 
349 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων    2η  9ος  Κωνσταντίνος Γκαρπόλας  1840 
350 Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικών μαθημάτων    2η  3ος  Κωνσταντίνος Γκαρπόλας  1839 
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά, τα Ρωμαίικα τη Πόντονος
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά
τα Ρωμαίικα τη Πόντονος