Κατάλογος παλαιών βιβλίων της Αργυρούπολης του Πόντου

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Βρέθηκαν 972 βιβλία σε 39 σελίδες. Προβολή σελίδας 13 από 39

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΤΟΣ
301 Γεωγραφικών   Στράβων      Αδελφοί Περρή  1889 
302 Γεωγραφικών   Στράβων      Αδελφοί Περρή  1889 
303 Γεωγραφικών   Στράβων      Αδελφοί Περρή  1889 
304 Γεωγραφικών  Στράβων    3ος  J. M. Eberhart  1817 
305 Γεωγραφικών  Στράβων    1ος  J. M. Eberhart  1815 
306 Γεωγραφικών  Στράβων    4ος  J. M. Eberhart  1819 
307 Γεωγραφικών   Στράβων      Αδελφοί Περρή  1889 
308 Γεωγραφικών   Στράβων      Αδελφοί Περρή  1889 
309 Γεωμετρίας στοιχειώδη μαθήματα  Βάφας, Χ.  5η    Καραμπίνος και Βάφας  1861 
310 Γιτά        Γ. Χαρτοφύλακας  1848 
311 Γνώμαι ελεγιακαί  Θέογνις      χ. ε.  1545 
312 Γραμματική  Γεράσιμος ο Βυζάντιος      χ. ε.  1740 
313 Γραμματική διά σχολεία  Κούμας, Κ. Μ.  4η    Χ. Νικολαΐδης  1845 
314 Γραμματική Τερψιθέα  Δούκας, Νεόφυτος  3η    Schramble  1812 
315 Γραμματική της Γερμανικής γλώσσης  Fabricius, Karl      Αδόλφος Ναστ  1844 
316 Γραμματική των εις τέσσαρα το τέταρτον και εις αυτό εξήγησις   Γαζής, Θεόδωρος      Νεουργηθείσα Τυπογραφία, χ.χ.   
317 Γραμματικήν της Ελληνικής γλώσσης  Βερναρδάκης, Κ. Δ.      χ. ε.   
318 Γραμματικής εισαγωγής των εις τα τέσσαρα το τέταρτον  Γαζής, Θεόδωρος      χ. ε.   
319 Γραμματικής τεχνολογικόν        χ. ε.   
320 Δειπνοσοφισταί  Αθήναιος    4ος  Caroli Tauchnitii  1834 
321 Δειπνοσοφισταί  Αθήναιος    3ος  Caroli Tauchnitii  1834 
322 Δημώδης φιλολογία της Χαλδίας  Κανδηλάπτης – Κάνις, Γεώργιος Θ.      χ. ε.  1904 
323 Διατριβαί        χ. ε.   
324 Διάφορα        χ. ε.   
325 Διδαχαί  Μηνιάτης, Ηλίας      Φοίνικας  1849 
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά, τα Ρωμαίικα τη Πόντονος
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά
τα Ρωμαίικα τη Πόντονος