Διοικητικά Συμβούλια

2019

Πρόεδρος: Φανιάδης Φώτης
Αντιπρόεδρος: Τεληγιαννίδης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Ζαχαριάδης Σταύρος
Γραμματέας: Νικολάου Αντωνία
Ταμίας: Ιωαννίδης Δημήτριος
Μέλη: Ταχυδρομίδης Δημήτριος
Φειδάντσης Γεώργιος

2017

Πρόεδρος: Φανιάδης Φώτης
Αντιπρόεδρος: Δημητριάδης Νίκος
Αντιπρόεδρος: Παυλίδης Παύλος
Γραμματέας: Ανδρεανίδης Πέτρος
Ταμίας: Ιωαννίδης Δημήτριος
Μέλη: Παπαδόπουλος Κώστας
Φειδάντσης Γεώργιος

2016

Πρόεδρος: Φανιάδης Φώτης
Αντιπρόεδρος: Παυλίδης Παύλος
Αντιπρόεδρος: Δημητριάδης Νίκος
Γραμματέας: Ανδρεανίδης Πέτρος
Ταμίας: Ιωαννίδης Δημητριος
Μέλη: Χαϊδής Νίκος
Αβραμίδου Βέρα

2013

Πρόεδρος: Φανιάδης Φώτης
Αντιπρόεδρος: Δέλλιου Σεβαστή
Γραμματέας: Κελεμουρίδης Ευρυπίδης
Ταμίας: Καρακώστας Στέλιος
Μέλη: Τσαϊδου Ευσταθία
Μικρόπουλος Ελευθέριος
Ιωαννίδης Δημήτριος
Σακίδης Ιωάννης

2011

Πρόεδρος: Τεληγιαννίδης Θεόφιλος (Φίλης)
Αντιπρόεδρος: Δέλλιου Σεβαστή
Γραμματέας: Ιωαννίδης Δημήτριος
Ταμίας: Φανιάδης Φώτης
Μέλη: Καρακώστας Στέλιος
Τσαϊδου Σταθία
Φαντίδης Κυριάκος
Τουμανίδης Παναγιώτης
Μωυσιάδης Νίκος
Χατζηιωαννίδης Δημήτρης
Κασαπίδης Γεώργιος

2009

Πρόεδρος: Τεληγιαννίδης Θεόφιλος
Αντιπρόεδρος: Τουμανίδης Παναγιώτης
Γραμματέας: Καρακώστας Στυλιανός
Ταμίας: Μικρόπουλος Ελευθέριος
Μέλη: Παπαχρυσοστομίδου Γεωργία
Παυλίδης Παύλος
Δέλλιου Σεβαστή
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Τουμανίδης Παναγιώτης
Μωυσιάδης Νικόλαος
Κοτίδης Χρήστος
Φανιάδης Φώτιος

2007

Πρόεδρος: Θεοφ. Τεληγιαννίδης
Αντιπρόεδρος: Σπ. Ορδουλίδης
Γραμματέας: Ευθ. Κυριακίδου
Ταμίας: Νικ. Μωυσιάδης
Μέλη: Γεωρ. Παπαχρυσοστομίδου
Σεβ. Δέλλιου
Παν. Τουμανίδης
Χρ. Κωτίδης
Σοφ. Ιασωνίδου
Γαβ. Παπαδόπουλος
Κων. Παπαδόπουλος

2005

Πρόεδρος: Γεν. Ιακωβίδου
Αντιπρόεδρος: Γαβ. Παπαδόπουλος
Γραμματέας: Νικ. Πουλτίδης
Ταμίας: Ευθ. Μωυσιάδου-Γιόκαλα
Μέλη: Σοφ. Παπαδοούλου
Ελεν. Σιαμίδου
Νικ. Δημητριάδης
Ευθ. Κυριακίδου
Γεωρ. Παπαδόπουλος
Ευστ. Χαϊτίδης
Σοφ. Κιαγχίδου

2003

Πρόεδρος: Ιωαν. Καϊλάρης
Αντιπρόεδρος: Νικ. Παπαχρυσοτομίδης
Γραμματέας: Γεωρ. Βασιλειάδης
Ταμίας: Σοφ. Παπαδοπούλου
Μέλη: Νικ. Πουλτίδης
Σιαμίδου Ελένη
Νικ. Δημητριάδης
Ελεν. Ξανθοπούλου
Σοφ. Μπγιάλα- Συμεωνίδου
Γαβ. Παπαδόπουλος
Χρ. Κωτίδης

2001

Πρόεδρος: Δημ. Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ολυμ. Ιωσηφίδου
Γραμματέας: Κων. Παραστατίδης
Ταμίας: Γεωρ. Βασιλειάδης
Μέλη: Γαβρ. Παπαδόπουλος
Ελεν. Ξανθοπούλου
Πουλτίδης Νικόλαος
Τουμανίδης Παναγιώτης
Χρ. Κωτίδης
Κων. Αμανατίδης
Σάβ. Ακριτίδης

1999

Πρόεδρος: Ολυμ. Ιωσηφίδου
Αντιπρόεδρος: Σάβ. Ακριτίδης
Γραμματέας: Νικ. Πουλτίδης
Ταμίας: Σοφία Μιμιλιδου
Μέλη: Κων. Παραστατίδης
Σεβας. Δέλλιου
Παν. Τουμανίδης
Βας. Πιτσαλίδης
Νικ. Μουμτζίδης
Γεωρ. Κασαπίδης
Γεωρ. Παπαδοπούλου

1997

Πρόεδρος: Δημ. Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος: Κων. Αμανατίδης
Γραμματέας: Ιωάν. Καϊλάρης
Ταμίας: Ολυμ. Ιωσηφίδου
Μέλη: Παν. Τουμανίδης
Σαβ. Ακριτίδης
Άννα Μπατάνη
Κων. Παραστατίδης
Παν. Παναγιωτίδης
Ελ. Ξανθοποπούλου
Νικ. Αηδονοπούλου

1995

Πρόεδρος: Δημ. Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος: Κων. Αμανατίδης
Γραμματέας: Ιωάν. Καϊλάρης
Ταμίας: Ελ. Ξανθοπούλου
Μέλη: Παν. Τουμανίδης
Αναστ. Κουταλακίδης
Αννα Παπαδοπούλου
Κων. Παραστατίδης
Ολυμ. Ιωσηφίδου
Κων. Χ¨Ιωαννίδης
Δεςπ. Παπαδοπούλου

1993

Πρόεδρος: Γεωρ. Ορδουλίδης
Αντιπρόεδρος: Παν. Τουμανίδης
Γραμματέας: Θεοφ. Τεληγιαννίδης
Ταμίας: Σοφ. Κοκοβίδου
Μέλη: Κων. Παραστατίδης
Νικ. Παπαχρυσοστομίδης
Κείμης Χρυσοχόου
Κική Μουμτζίδου
Ολυμ. Ιωσηφίδου
Νικ. Μουμτζίδης
Σάββας Ακριτίδης

1991

Πρόεδρος: Γεωρ. Ορδουλίδης
Αντιπρόεδρος: Παν. Τουμανίδης
Γραμματέας: Ιωάν. Καϊλάρης
Ταμίας: Σοφ. Κοκοβίδου
Μέλη: Θεοφ. Τεληγιαννίδης
Ρενάτε Κατσαμάκα
Κική Μουμτζίδου
Δημ. Παπαδόπουλος
Κείμης Χρυσοχόου
Κων. Χαϊτίδης
Ολυμ. Ιωσηφίδου

1989

Πρόεδρος: Δημ. Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος: ΝΙκ. Κων/νίδης
Γραμματέας: Ιωάν. Καϊλάρης
Ταμίας: Σπ.. Ορδουλίδης
Μέλη: Θεοφ. Τεληγιαννίδης
Σόνια Τριανταφύλλου
Ολυμ. Ιωσηφίδου
Παν. Τουμανίδης
Παυλ. Παραστατίδης
Σοφ. Κοκοβίδου

1987

Πρόεδρος: Δημ. Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ορφ. Κανονίδης
Γραμματέας: Δημ. Δημητριάδης
Ταμίας: Σπ. Ορδουλίδης
Μέλη: Αριστ. Κων/νίδης
Θεοφ. Κων/νίδης
Ιως. Βολτατζής
Κρυς. Κων/νίδου
Ολυμ. Ιωσηφίδου
Κων/νος Κασαπίδης
Αθηνά Τσεπίδου

1985

Πρόεδρος: Χαρ. Χρυσοχόου
Αντιπρόεδρος: Ορφ. Κανονίδης
Αντιπρόεδρος: Δημ. Παπαδόπουλος
Γραμματέας: Αρ. Κων/νίδης
Ταμίας: Ιωαν. Κυπριτίδης
Μέλη: Ολυμ. Ιωσηφίδου
Ευαγ. Παπαδοπούλου
Κω. Χαϊτίδης
Ιως. Βολτατζής
Βας. Χ΄΄Ιωαννίδης
Θεοφ. Τεληγιαννίδης

1983

Πρόεδρος: Χαρ. Χρυσοχόου
Αντιπρόεδρος: Βας. Χ΄΄Ιωαννίδης
Αντιπρόεδρος: Βας. Λαζαρίδης
Γραμματέας: Αρ. Κων/νίδης
Ταμίας: Θεοδ. Παπαχριστοδούλου
Μέλη: Ηλίας Φωτιάδης
Ιως. Βολτατζής
Κρυστ. Κων/νίδου
Ευαγ. Παπαδοπούλου
Κων. Χαϊτίδης
Κων. Μουτζίδης

1982

Πρόεδρος: Χαρ. Χρυσοχόου
Αντιπρόεδρος: Βας. Χ΄΄Ιωαννίδης
Γραμματέας: Ορφ. Κανονίδης
Ταμίας: Θεοδ. Παυλίδης
Μέλη: Κρυς. Κωνσταντινίδου
Κων. Χαϊτίδης
Θεοδ. Παυλίδης
Ευαγ. Παπαδοπούλου
Κων. Μουμτζίδης

1981

Πρόεδρος: Δημ. Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ορφ. Κανονίδης
Γραμματέας: Παυλ. Παραστατίδης
Ταμίας: Κων. Δημητριάδης
Μέλη: Νικ Κων/νίδης
Ευαγ. Παπαδοπούλου
Νικ. Παπαχρυσοστομίδης
Χρ. Τσαϊδης
Κων. Κασαπίδης

1980

Πρόεδρος: Χαρ. Χρυσοχόου
Αντιπρόεδρος: Κων. Κων/νίδης
Γραμματέας: Ορφ. Κανονίδης
Ταμίας: Δημ. Παπαδόπουλος
Μέλη: Κρυς. Κωνσταντινίδου
Κων. Δημητριάδης
Χρυς. Βελή
Κων. Κασπαίδης
Κων. Χ¨΄Ιωαννίδης

1979

Πρόεδρος: Χαρ. Χρυσοχόου
Αντιπρόεδρος: Κων. Δημητριάδης
Γραμματέας: Ορφ. Κανονίδης
Ταμίας: Δημ. Παπαδόπουλος
Μέλη: Γρηγ. Καισαρίδης
Κων. Κασαπίδης
Κων. Χαϊτίδης
Χαρ. Καλπαξίδης
Σοφ. Σαρηγιαννίδου

1978

Πρόεδρος: Χαρ. Χρυσοχόου
Αντιπρόεδρος: Κων. Δημητριάδης
Γραμματέας: Ιορ. Ξανθόπουλος
Ταμίας: Δημ. Παπαδόπουλος
Μέλη: Κρυς. Κωνσταντινίδου
Γρηγ. Υφαντίδης
Ελευθ. Μιμιλίδης
Κων/νος Κασαπίδης
Γρηγ. Καισαρίδης

1977

Πρόεδρος: Χαρ. Χρυσοχόου
Αντιπρόεδρος: Κων. Δημητριάδης
Γραμματέας: Χαρ. Κουταλακίδης
Ταμίας: Δημ. Παπαδόπουλος
Μέλη: Κρυς. Κωνσταντινίδου
Γρηγ. Καισαρίδης
Γρηγ. Υφαντίδης
Χρ. Κελεμουρίδης
Κων/νος Κασαπίδης

1976 (Β')

Πρόεδρος: Ηλίας Μιμιλίδης
Αντιπρόεδρος: Ιωαν. Μιχαηλίδης
Γραμματέας: Χαρ. Κουταλακίδης
Ταμίας: Δημ. Παπαδόπουλος
Μέλη: Κρυς. Κωνσταντινίδου
Χαρ. Χρυσοχόου
Παυλ. Παραστατίδης
Χρ. Κελεμουρίδης
Ευαγ. Κεραμίδου

1976

Πρόεδρος: Ηλίας Μιμιλίδης
Αντιπρόεδρος: Ηλίας Φωτιάδης
Γραμματέας: Χαρ. Κουταλακίδης
Ταμίας: Ιωαν. Μιχαηλίδης
Μέλη: Απος. Παπαδόπουλος
Κρυστ. Κωνσταντινίδου
Νικ. Κοτσικίδης
Χρ. Κελεμουρίδης
Δημ. Παπαδόπουλος

1975

Πρόεδρος: Ηλίας Μιμιλίδης
Αντιπρόεδρος: Ηλίας Φωτιάδης
Γραμματέας: Χαρ. Κουταλακίδης
Ταμίας: Νικ. Κοτσικίδης
Μέλη: Απος. Παπαδόπουλος
Λυς. Παπδόπουλος
Ιως. Ιωσηφίδης
Χρ. Κελεμουρίδης
Κων. Αθανασιάδης

1974

Πρόεδρος: Ηλίας Μιμιλίδης
Αντιπρόεδρος: Βας. Ιωσηφίδης
Γραμματέας: Χαρ. Αδαμίδης
Ταμίας: Νικ. Κοτσικίδης
Μέλη: Απος. Παπαδόπουλος
Ιως. Ιωσηφίδης
Χαρ. Χρυσοχόου
Κων. Δημητριάδης
Δημ. Δημητριάδης

1973

Πρόεδρος: Ηλίας Μιμιλίδης
Αντιπρόεδρος: Λυς. Παπαδόουλος
Γραμματέας: Χαρ. Αδαμίδης
Ταμίας: Νικ. Κοτσικίδης
Μέλη: Απος. Παπαδόπουλος
Ιως. Ιωσηφίδης
Κων. Κυριακίδης
Νικ. Βενιαμινίδης
Γερ. Σιδηρόπουλος

1972

Πρόεδρος: Θεοδ. Κελεμουρίδης
Αντιπρόεδρος: Κ. Τεστέμπασης
Γραμματέας: Θεοδ. Ασιατίδης
Ταμίας: Νικ. Κοτσικίδης
Μέλη: Ιως. Ιωσηφίδης
Νικ. Κυριακίδης
Αποστ. Παπαδόπουλος
Νικ. Βενιαμινίδης
Ιως. Βολτατζής
Γεωρ. Πετράς
Παυλ Παραστατίδης
Γεωρ. Σιδηρόπουλος

1971

Πρόεδρος: Θεοδ. Κελεμουρίδης
Αντιπρόεδρος: Κ. Τεστέμπασης
Γραμματέας: Αντ. Κεσίδης
Ταμίας: Νικ. Κοτσικίδης
Μέλη: Λυσ. Παπαδόπουλος
Αποστ. Παπαδόπουλος
Γεωρ. Σιδηρόπουλος
Ιως. Ιωσηφίδης
Παυλ. Παραστατίδης
Νικ. Βενιαμινίδης
Ιως. Βολτατζής
Γεωρ. Πετράς

1970

Πρόεδρος: Θεοδ. Κελεμουρίδης
Αντιπρόεδρος: Δημ. Φωτιάδης
Γραμματέας: Δημ. Κασιμίδης
Ταμίας: Νικ. Κοτσικίδης
Μέλη: Λυσ. Παπαδόπουλος
Γεωρ. Πετράς
Παυλ. Παραστατίδης
Γεωρ. Σιδηρόπουλος
Θεοδ. Παναγιωτίδης
Αποστ. Παπαδόπουλος
Νικ. Κυριακίδης
Ιως. Ιωσηφίδης

1969

Πρόεδρος: Θεοδ. Κελεμουρίδης
Αντιπρόεδρος: Αποστ. Παπαδόπουλος
Γραμματέας: Λυς. Παπδόπουλος
Ταμίας: Νικ. Κοτσικίδης
Μέλη: Βας. Ιωσηφίδης
Παυλ. Παραστατίδης
Θεοδ. Παναγιωτίδης
Νικ. Κυριακίδης
Ιως. Ιωσηφίδης
Γεωρ. Πετράς
Γεωρ. Σιδηρόπουλος
Χρ. Διδυμόπουλος

1968

Πρόεδρος: Βας. Ιωσηφίδης.
Αντιπρόεδρος: Ευαγ. Κανονίδης
Γραμματέας: Λυς. Παπδόπουλος
Ταμίας: Νικ. Κοτσικίδης
Μέλη: Νικ. Κυριακίδης
Στέλλα Κανδηλάπτη
Σπυρ. Ποζιάδης
Γεωγ. Πετράς

1967

Πρόεδρος: Βας. Καρυπίδης
Αντιπρόεδρος: Ευαγ. Κανονίδης
Γραμματέας: Λυς. Παπαδόπουλος
Ταμίας: Νικ. Κοτσικίδης
Μέλη: Αποστ. Παπαδόπουλος
Γρηγ. Υφαντίδης
Νικ. Κυριακίδης
Γεωρ. Πετράς
Αγαθή Βαφειάδου
Ανδρ. Τσαγκεράς
Ιως. Ιωσηφίδης
Στέλλα Κανδηλάπτη.

1966

Πρόεδρος: Βας. Καρυπίδης
Αντιπρόεδρος: Λυσ. Παπαδόπουλος
Γραμματέας: Μαρία Αμοιρίδου
Ταμίας: Νικ. Κοτσικίδης
Μέλη: Στέλλα Κανδηλάπτη
Κων/νος Αμανατίδης
Στέλ. Ορφανίδης.
Ερμολ. Καλανταρίδης
Νικ. Κυριακίδης
Μιχ. Αμανατίδης
Κούλα Παπαδοπούλου
Ιωσ. Ιωσηφίδης

1965

Πρόεδρος: Ορφέας Κανονίδης
Αντιπρόεδρος: Βας. Καρυπίδης
Γραμματέας: Μιχ. Αμανατίδης
Ταμίας: Νικ. Κοτσικίδης
Μέλη: Αποσ. Παπαδόπουλος
Νικ. Κυριακίδης
Λυσ. Παπαδόπουλος
Ανδρ. Τσαγκεράς
Παύλος Παραστατίδης
Κούλα Παπαδοπούλου
Στέλλα Κανδηλάπτη
Ιωσ. Ιωσηφίδης

1964

Πρόεδρος: Ορφέας Κανονίδης
Αντιπρόεδρος: Κων/νος Τσίτσης
Γραμματέας: Μιχ. Αμανατίδης
Ταμίας: Νικ. Κοτσικίδης
Μέλη: Λυσ. Παπαδόπουλος
Ιως. Ιωσηφίδης
Αποστ. Παπαδόπουλος
Νικ. Κυριακίδης
Βασ. Καρυπιδης
Ουρ. Ρουμελιώτη
Χριστ. Παπαδόπουλος
Κούλα Παπαδοπούλου

1963

Πρόεδρος: Ορφέας Κανονίδης
Αντιπρόεδρος: Κων/νος Τσίτσης
Γραμματέας: Λυσ. Παπαδόπουλος
Ταμίας: Νικ. Κοτσικίδης
Μέλη: Βασ. Καρυπίδης
Ουρ. Ρουμελιώτη
Γεω. Κελεμουρίδης
Αποστ. Παπαδόπουλος
Νικ. Κυριακίδης
Ιωσ. Ιωσηφίδης
Πελ. Κεραμίδης
Κυρ. Ξανθόπουλος

1962

Πρόεδρος: Ορφέας Κανονίδης
Αντιπρόεδρος: Κων/νος Τσίτσης
Γραμματέας: Λυσ. Παπαδόπουλος
Ταμίας: Ιωσήφ Ιωσηφίδης
Μέλη: Αποστ. Παπαδόπουλος
Γεωγ. Κελεμουρίδης
Κούλα Παπαδοπούλου
Ουρ. Ρουμελιώτη
Νικ. Κυριακίδης
Συμ. Κελεμουρίδης
Ιωάν. Κων/νίδης
Βλας. Κυριακίδης

1961

Πρόεδρος: Ορφέας Κανονίδης
Αντιπρόεδρος: Νικ. Σιάτρης
Γραμματέας: Λυσ. Παπαδόπουλος
Ταμίας: Ιωσήφ Ιωσηφίδης
Μέλη: Αποστ. Παπαδόπουλος
Νικ. Κυριακίδης
Γεωρ. Πετράς
Γεωρ. Κελεμουρίδης
Ιωάν. Κων/νίδης
Θεφ. Δεληγιαννιδης
Μαρία Κοντοζή
Στέλλα Τσίτση

1960

Πρόεδρος: Ορφέας Κανονίδης
Αντιπρόεδρος: Κων/νος Μουμτζίδης
Γραμματέας: Αλκιβ. Παπαδόπουλος
Ταμίας: Ιωσήφ Ιωσηφίδης
Μέλη: Αποστ. Παπαδόπουλος
Γεωρ. Αηδονόπουλος
Στέλλα Τσίτση
Βας. Ιωσηφίδης
Χαρ. Χρυσοχόου
Θεοδ. Παγκαλίδης
Λαζ. Μολυβδάς
Νικ. Κυριακίδης

1959

Πρόεδρος: Ορφέας Κανονίδης
Αντιπρόεδρος: Λάζ. Μολυβδάς
Γραμματέας: Αλκιβ. Παπαδόπουλος
Ταμίας: Ιωσήφ Ιωσηφίδης
Μέλη: Μιχαήλ Μουμτζίδης
Αποστ. Παπαδόπουλος
Γεωργ. Αηδονόπουλος
Βέρα Βεγιάζη
Θεοδ. Παγκαλίδης
Χαρ. Χρυσοχόου
Στέλλα Τσίτση
Βας. Ιωσηφίδης

 

Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά, τα Ρωμαίικα τη Πόντονος
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά
τα Ρωμαίικα τη Πόντονος