Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας - Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως
"Ο Κυριακίδης" πρωτοιδρύθηκε το 1927 και επανιδρύθηκε το 1959.

Στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται 973 τόμοι βιβλίων, που μετέφεραν οι ξεριζωμένοι πρόγονοί μας από το Φροντιστήριο της Αργυρούπολης του Πόντου.

Οι δεκάδες εκδηλώσεις και δράσεις που πραγματοποιούνται ετησίως, έχουν στόχο την διαφύλαξη των παραδόσεων, της ιστορίας και του πολιτισμού μας.

Κάθε χρόνο λειτουργούν ποικίλα εκπαιδευτικά τμήματα για παιδιά και ενήλικες με βασικούς άξονες τη λαογραφία, τον χορό και τα εικαστικά.

Ενισχύστε τις ενέργειες διάσωσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως

Η συμβολή όλων είναι πολύτιμη!

.

Copyright © 2024 Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας - Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως "Ο Κυριακίδης". All Rights Reserved.

Αναζήτηση